گالری تصاویر

بازدید دکتر جهانگیری معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از شرکت آذران دومان سهند