چسب ها و حلال ها

        انواع چسب ها و حلال های مخصوص دیوارپوش 

    چسب لمینت غلطکی 
(چسب لمینت چاقویی (تیغه ای 
چسب لمینت آنلاین 
(Hot Stamp) چسب هات استمپ 

______________________________________________

حلال های مخصوص چسب 
(UV) حلال های مخصوص لاک یووی 
حلال های مخصوص مرکب چاپ 
ریتاردر