درباره ما

شرکت آذران دومــان سهنــد با استعانـت از خالــق متعال در سال ۱۳۸۹ به منظور تهیه و تولید مــواد مصرفی کارخانجــات شیمیــایی و سلـولزی تاسیس گردید و هدف اصلی آن تامین مواد اولیه تولید کنندگان محصولات پی وی سی و سایر کارخانجات هم ردیف و وابسته می باشد و تاکنون با عمل نمودن به شعــار حق همیشه با مشتــری است توانسته در اندک مدت فعالیت خویـش با روش نوین فعـالیت متمرکز به صــورت کلینیکی با تهیه تولیـد و توزیع مرغوب ترین مـواد اولیـه داخل و خارج از کشور نیاز آنان را تــامین نموده و در کنار آن نسبـت به ارائه خدمـات مهندسی و مشــاوره ای اقدام نماید هدف بنیــادیـن شرکـت علاوه بر عرضـه نمـودن مواد اولیه مصرفی مرغوب نسبت به تهیه و توزیع ماشین آلات مورد نیاز کارخـانجات به صـورت کلینیـکی و با متعهد بودن به اینکه فروش آغـاز تعهد به مشتـری می باشد با مشتریـان خود به صورت مستمرو پیگـیر ارتباط داشتـه و در کنار فروش محصولات نسبت به خدمــات فنی و مهنــدسی اقــدام می نماید