20000 تینر فوری

تینر‌های ۲۰۰۰۰ سهند با قدرت حل کنندگی بالا و مناسب برای انواع رنگ‌های فوری، سیلر، کیلر و نیم پلی استر